Referensintervall för P-PK justeras

Som en del i nationell harmonisering av P-PK justeras referensintervallet till 0,9 – 1,2. Det nya referensintervallet kommer att presenteras som <1,25 INR.