P-Katekolaminer läggs ner

Anledningen är att förstahandsanalysen vid binjuretumörer är fP-Metoxikatekolaminer enligt det Nationella Vårdprogrammet. Denna analys är omgärdad av något striktare provtagningsrutiner.

Här kan du läsa hela meddelandet om P-Katekolaminer.