S-CA19-9 införs i Region Värmlands analysutbud

Från och med 2020-09-23 kan S-CA19-9 analyseras på Laboratoriet Klinisk kemi Centralsjukhuset.