Justering av beslutsgränser för P/S-NT-proBNP

I samband med att ett nytt nationellt sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt ska implementeras justeras beslutsgränserna för P/S-NT-proBNP enligt nedan.