Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner

Analyserna kardiolipin IgG-antikroppar och β2-glykoprotein 1 IgG-antikroppar kommer efter 2021-03-15 inte längre att analyseras av klinisk mikrobiologi, CSK. Orsaken till nedläggningen är dels att antalet prov är lågt, dels analystekniska problem.

Prov där dessa analyser beställts kommer att skickas till Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetskliniken i Örebro som utöver IgG-antikroppar också rutinmässigt analyserar IgM-antikroppar mot kardiolipin och β2-glykoprotein 1.

Indikation för analys av fosfolipidantikroppar (och lupusinhibitor) är misstanke om antifosfolipidsyndrom (APS), utredning av recidiverande tromboser, spontanabort, cerebrovaskulär sjukdom m.m.

Provtagningsanvisning
För provtagningsanvisning se
https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx
sökord: kardiolipin

Provtagning och remiss
Prov tas i vakuumrör med gel, guldgul propp. Minsta mängd blod 3 mL.
Remiss: Konsultremiss klinisk mikrobiologi – flik serologi. Skriv i rutan för övrig analys: "Kardiolipin (ACA)/beta2GPI". Alternativt kan Örebroremiss "mikrobiologi och immunologi" användas (finns på nätet).

Svarstid
Analyserna utförs 1 gång per vecka.

Övrigt
Redan nu skickas prov för analys av P-lupusinhibitor (lupus-antikoagulans) till klinisk kemi i Örebro. För provtagningsanvisning se
https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx
sökord: lupusinhibitor.

Klinisk mikrobiologi

Torbjörn Kjerstadius                           Annica Lindow
Överläkare                                            Driftledare

Nyheten för utskrift Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner 210309.pdf