Provtagningsanvisningar

I anvisningarna får du vägledning om hur du förbereder patienten inför provtagning, hur ett prov ska tas och hur du hanterar provet inför transport till laboratoriet.

Provtagningsanvisningar

Anvisningens innehåll för analyser som vi utför

Titel/beställningsnamn, sökord/synonymer, laboratoriedisciplin samt ackrediterad/kvalitetssäkrad.

Relevanta rubriker ur listan används till varje analys/undersökning.

 • Provtagningsmaterial
 • Remiss
 • Remissuppgifter
 • Provtagning
 • Provhantering
 • Fixering
 • Markering av preparat
 • Förvaring och transport
 • Förväntad svarstid
 • Indikation
 • Medicinsk bakgrund
 • Tolkningsstöd
 • Biobanksinformation
 • NPU-kod
 • Övrigt
 • Endast för laboratoriet (t.ex. analyskod, spädningsvätska till kapillärprov)

Anvisningens innehåll för analyser som externa laboratorier utför

Titel/beställningsnamn, sökord/synonymer, laboratoriedisciplin samt Extern analys.

Rubriker

 • Remiss (namn på utförande laboratorium)
 • Provtagning och provhantering (länk till utförande laboratoriums anvisningar och webbsida)
 • Övrigt