Klinisk kemi

Klicka på bilden eller länken för att skriva ut en remiss.

Obs! Inga remisser får skickas via e-post.
Om du har frågor ring (054-1)915 00, 915 30.

Remiss till Klinisk kemi, Rutin/Jour Remiss Klinisk kemi Specialanalyser Remiss för utskrift  Remiss för utskrift
Rutin och jour Specialanalyser Konsultremiss Fosterdiagnostik 
Uppdaterad
2019-01-09
Uppdaterad
2019-01-09
Uppdaterad
2013
Uppdaterad
2013-06-19

  

 Remisser till Antikoagulationsmottagningen Centralsjukhuset hittar du på deras sida.