Införda standardiserade vårdförlopp

Följande vårdförlopp finns driftsatta i Region Värmland.

 • Akut leukemi AML och ALL
 • Allvarlig ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Buksarkom
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Cancerrehabilitering
 • Gallvägs- och gallblåsecancer
 • Hjärntumörer
 • Hudmelanom
 • Huvud- och halscancer
 • Levercancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Livmodershalscancer
 • Lungcancer
 • Lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Min vårdplan
 • Myelom
 • Neuroendokrina buktumörer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Vaginalcancer
 • Äggstockscancer