Habiliteringen

Habiliteringen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar.

Habiliteringen är uppdelad i två enheter;

  • Barn- och ungdomshabiliteringen
  • Vuxenhabiliteringen

 

Habiliteringen arbetar aktivt tillsammans med Värmlands kommuner för att få till en så bra vård som möjligt.

Struktur för samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen och Värmlands kommuner (pdf).