Uppdragsutbildningar

Vuxenhabiliteringen erbjuder olika utbildningsinsatser som vänder sig framför allt till personal som i sitt dagliga arbete arbetar med vuxna med olika funktionsnedsättningar. Utbildningarna vänder sig även till chefer och arbetsledare.

De funktionsnedsättningar vi har god kunskap om är intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning och förvärvade hjärnskador.

Föreläsare är medarbetare på vuxenhabiliteringen som till vardags arbetar med habiliterande insatser. Det är arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logopeder, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter och psykologer. Ofta är det flera olika professioner som föreläser tillsammans. Detta för att ge en större bredd och fördjupning inom ämnet.

Vi planerar och genomför utbildningen i samråd så att innehållet, omfattning i tid, lokal med mera anpassas till de önskemål och behov som finns.

Utbildningarna förläggs i första hand i vuxenhabiliteringens lokaler på Drottninggatan 27 i Karlstad.

Vuxenhabiliteringen erbjuder också handledning till personalgrupper.

Kontakta enhetschef med er förfrågan:

Susanne Lindell
Telefon: 010-831 40 92

Läs mer om våra utbildningsområden i Kurskatalogen (pdf).

Vid två tillfällen under våren 2020 kommer vuxenhabiliteringen erbjuda utbildning i samtalsmatta. Här finns mer information (pdf).