18 Dynor

Avtalet gäller 2015-11-01--2019-10-31.

Alla storlekar och modeller är inte upplagda i Sesam, vid beställning av ej upplagda artiklar maila eller faxa leverantörens art.nr. till hjälpmedelsservice.

Garantitid: 2 år.

Dynguide med beskrivning av det upphandlade dynsortimentet

Sammanställning upphandlade dynor

Dynor för korttidssittande

Definition: Dynor som genom material fördelar tryck över sittytan.
Målgrupp: Personer som behöver mjukt sittande. Personer som sitter kortare stunder i rullstol till exempel i transporter.

Tryckfördelande dynor

Definition: Rullstolsdyna som genom form och eller material fördelar tryck över sittytan.
Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.
Ingen eller låg risk för trycksår

Tryckavlastande dynor

Definition: Rullstolsdyna som genom form och eller material avlastar tryck mot specifik kroppsdel och
eller del av kroppsdel samt fördelar tryck över sittytan.
Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och som har svårt att variera
sittande. Personer som har eller riskerar att få tryckså

Tryckavlastande och positionerande dynor

Definition: Rullstolsdyna som genom form, material eller individuell anpassning kompenserar eller
korrigerar deformitet och eller kompenserar funktionsbortfall, samt fungerar tryckavlastande.
Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och som har svårt att
variera sittandet. Personer som har behov av individuell anpassning som kompenserar eller
korrigerar deformiteter och eller funktionsbortfall. Personer med hög risk att få trycksår.