Kontakter Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelsservice

010-831 71 52
Telefontid 10:00-11:30

hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se
Fax: 054-85 04 13


Besöksadress
Östanvindsgatan 14, Karlstad 


Felanmälan eldrivna rullstolar, kommunikation- och kognitions-hjälpmedel

010-831 71 43
Telefontid 08:00-09:30


Support/Felanmälan Sesam

hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se
010-831 85 32
010-831 71 57

Kontakt Hjälpmedelsservice
Länk till kontaktlista