Nyheter Hjälpmedelsservice

Halvdagsutbildning Sitta rätt med StarLock 24 och 25 mars

Uppdatering drivaggregat Smartdrive

Förskrivarutbildning grund 17 mars 2020

Nya tippskydd Etac

Förskrivarutbildning kognitivt stöd 26 mars

Temadag om elrullstolar och drivaggregat 18 och 19 mars

Minimässa aktivrullstolar 4 mars 2020

Konsultation vid svår sittproblematik

Sittgruppen har ändrat arbetssätt. Det finns fortfarande möjlighet att få hjälp vid svår sittproblematik. En förenklad anmälan finns, hittas i vänsterkolumnen under rubriken konsultation vid svår sittproblematik.

Dyna Stealth Solution 1 från Salubrious ersätts av Stealth Glacial

Nytt avtal aktivrullstolar 1/12 2019

Produktinformation om dynor Vicair Classic from 1 november 2019

Nytt avtal dynor 1 november 2019

Utbildning Snap + Core First 6 nov och 15 nov

Föreläsning om demens - Gun Aremyr 6 feb 2020

Trycksårsdagen 2019

Workshop Handi och MEMOplanner 5 dec

Rangordning för tyngdtäcken borttagen

Minimässa Dynor 19 november 2019

Med anledning av nytt avtal för dynor som träder i kraft 1 november bjuder Hjälpmedelsservice in till minimässa.

Utbildning "förflyttning med personlyft" november 2019

Påminnelse om att anmäla sig till uppdragsutbildningen "Förflyttning med personlyft", grundkurs 26-27 november samt påbyggnad 28 november. Det är önskvärt att vi får så många anmälningar som möjligt så vi kan fylla grupperna. Ej fyllda grupper påverkar priset men avgör även om vi över huvud taget ska genomföra utbildningen.

Ännu en ändrad prioriteringsordning för kedjetäcken

Förskrivarutbildning grund 24 oktober 2019

Utbildning förflyttning med personlyft november 2019

Utbildningen är en uppdragsutbildning som genomförs av HjälpmedelsCenter Sverige (HMC). Läs mer...

Ändrad prioriteringsordning kedjetäcken

Bifoga orderguide med förskrivning

Nytt glidlakan Qorpus Vita från Sanicare

Sanicare har gått över till endast ett glidlakan, Qorpus Vita, och därmed ersatt sitt fodrade glidlakan till två nya modeller varav det ena är mönstrat.

Tillbaka till Hjälpmedelsservice