Ännu en ändrad prioriteringsordning för kedjetäcken

Från och 1 juli gäller en ny prioriteringsordning för förskrivning av kedjetäcken. Anledningen till detta är att man som leverantör efter två år har rätt att prisjustera.

Nu har Mondian kommit in med ett lägre pris på sina tyngdtäcken med kedjor så nu väljer vi dem i första hand när produkterna är likvärdiga.

Enligt avtalet gäller:
Steg 1 enligt fördelningsnyckeln brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning och identifierar den eller de produkter som uppfyller brukarens behov och önskemål.

Steg 2 om mer än en produkt uppfyller brukarens behov väljs den produkt som är medicintekniskt klassad enligt Medicintekniska produktdirektivet 93/42/EEG.

Steg 3 om mer än en produkt uppfyller ovanstående steg välj den produkt som har lägst pris.

För mer information se Sortimentskatalog i WebSesam.