Utbildning "förflyttning med personlyft" november 2019

Påminnelse om att anmäla sig till uppdragsutbildningen "Förflyttning med personlyft", grundkurs 26-27 november samt påbyggnad 28 november. Det är önskvärt att vi får så många anmälningar som möjligt så vi kan fylla grupperna. Ej fyllda grupper påverkar priset men avgör även om vi över huvud taget ska genomföra utbildningen.