Rangordning för tyngdtäcken borttagen

Rangordningen för tyngdtäcken har tagits bort enligt beslut i Sortimentsgruppen för kognitiva hjälpmedel 190912. Detta innebär att förskrivare nu inte behöver kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning av vissa tyngdtäcken. För mer information se sortimentskatalog i WebSesam