Nytt avtal dynor 1 november 2019

Nytt avtal för dynor träder i kraft 1 november 2019. Uppdaterade lathundar samt vägledning i förskrivning finns under bassortiment dynor. Lathundarna kommer att uppdateras fortlöpande då det fortfarande saknas information från vissa leverantörer.