Utbildning Snap + Core First 6 nov och 15 nov

Tobii kommer till Hjälpmedelsservice och håller utbildning i sitt kommunikationsprogram Snap + Core First. Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildning i Snap + Core First steg 1, 6 nov anmälan här 

Utbildning i Snap + Core First steg 2, 15 nov anmälan här