Nytt telefonnummer i Regionen från 5/3 2020

Den 5 mars 2020 införs 010-nummer i Region Värmland. 010 ersätter nuvarande geografiska riktnummer.

Hela regionen får 7-siffriga nummer enligt modellen 010-83 XXX XX där X:en står för våra fem sista siffror i tidigare telefonnummer.  

Exempel:
Felanmälan teknisk service på Hjälpmedelsservice 054 - 61 71 43  får följande nya nummer: 010-831 71 43

Fram till årsskiftet fungerar det gamla och nya numret parallellt. På det gamla numret ges sedan hänvisning till det nya numret.