Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar inom sitt ansvarsområde för riktlinjer för förskrivning och vilka produktgrupper inom hjälpmedelsområdet som skall tillhandahållas. Riktlinjerna beslutades 111209.

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

06 Ortoser och proteser

09 Hjälpmedel för personlig vård och skydd

12 Hjälpmedel vid förflyttning

15 Hjälpmedel i Hushållet - (ej förskrivningsbart från den 1/4-16)

18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lolaler

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Personliga hjälpmedel till brukare i Värmland förskrivs enligt riktlinjernas målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet hos alla hjälpmedelsverksamheter i Värmland inom hjälpmedelnämndens ansvarsområde.