Samverkan

Samverkan mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Samverkan gäller mellan regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter i Värmland och Värmlands kommuner samt de verksamheter som utför rehabilitering på regionens uppdrag.

Kontaktpersoner för hantering av hjälpmedelsfrågor

Rutin
Samverkan och arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel

Rapport gånghjälpmedel

 

Hjälpmedelsbroschyrer Värmlands kommuner

Hyresblankett neutral
Om slutenvården lämnar ut ett hjälpmedel som hyra används "Hyreblankett neutral".
Fyll i blanketten och patienten skriver på. Registrera i webSesam och skicka hyresblanketten till aktuell kommun. Lämna med till patienten en hjälpmedelsbrochyr och en hyresbrochyr från berörd kommun.

Arvika kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Eda kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Filipstads kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Forshaga kommun
Hjälpmedelsbroschyr
Hyresbroschyr

Grums kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Hagfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Hammarö kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Karlstad kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Kils kommun
Hjälpmedelsbroschyr
Hyresbroschyr

Kristinehams kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Munkfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Storfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Sunne kommun
Hjälpmedelsbroschyr
Hyresbroschyr

Säffle kommun
Hjälpmedelsbroschyr
Hyresbroschyr

Torsby kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019

Årjängs kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2019
Hyresbroschyr 2019