Sesam2

För att få tillgång till systemet måste man skicka in en ansökan om licens. Blankett  finns nedan.

Vid frågor kontakta Sesamsupporten Kontaktpersoner:

Maria Christensen 054-618532

Susanne Björlin Norberg 054-617157

www.regionvarmland.se/Hjalpmedelsservice