Sittgruppen

Anmälan till sittgruppen kan göras för brukare som har en svår sittproblematik som ansvariga i kommun och landsting har arbetat med utan att lyckas nå en tillfredställande lösning.