Sittgruppen

Anmälan till sittgruppen kan göras för brukare som har en svår sittproblematik som ansvariga i kommun och landsting har arbetat med utan att lyckas nå en tillfredställande lösning.

Anmälan till sittgruppen håller på att revideras och ny förenklad version kommer att publiceras under våren 2019.