Urinuppsamlingspåse utgår från sortimentet

Sarsteds urinuppsamlingpåse med flergångs/tömbar  500 ml  med 28 cm slang  art nr 210849,utgår ur sortimentet