Sortiment inkontinenshjälpmedel

Här hittar du det upphandlade sortimentet. Sortimentet är uppdelat i absorberande och urinavledande produkter.

Produktkataloger

Vid speciella behov som inte tillgodoses med det upphandlade sortimentet kan man ansöka om dispens.

Beställningar gör du i beställningssystemet Guide, hos onemed.se.

Omvandlingstabeller

Utredning av urinläckage

Följande dokument ska skrivas ut och fyllas i av den som utreds för förskrivning av hjälpmedel för urinläckage:

Utställning

Alla upphandlade produkter finns att se på Hjälpmedelservice. Vårdgivare och arbetsgrupper är välkomna. Ring och boka tid hos vår kontaktperson, se nedan.