Utbildningar och Mässor

Föreläsning

Här följer exempel på vad som kan erbjudas i Värmland:
Vid intresse, kontakta konsulent Therese Lundström.

 • Hur startar man och driver en inkontinensmottagning? Vad kan jag göra på min arbetsplats?
 • Utbildning anatomi-fysiologi- patofysiologi, olika typer av urinproblem och dess orsaker
 • Behandling bäckenbottenträning
 • Behandling blåstränings – toalett-träning
 • Behandling ren intermittent katetrisering
 • Behandling KAD
 • Produktvisning, information om upphandlat sortiment
 • Urinproblem hos barn, kvinnor, män, den äldre
 • Patientfalldiskussioner
 • Andra önskemål

 

Utbildning

Nätbaserad högskoleutbildning 4,5 hp - Vård och behandling vid blåsdysfunktion

Den riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Kursen är på 4,5 hp, grundnivå och studietakten är på 30 %.

Detta är den första av totalt tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion.

Kursen är den andra av andra på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion:

OBS!!! Sista anmälningsdatum är den 1 augusti 2019.

Utbildningsstart 2 september
Distanskurs


Uppdragsutbildning - kurspaket kompetensområde vård och behandling vid
blås- och tarmdysfunktion, 7,5 hp

Kurspaketet är på totalt 7,5 hp och studietakten är ca 25-30 %.

 • Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp
 • Katetervård och behandling 1,5 hp (vecka 10 – vecka 13, 2020)
 • Tarmdysfunktion 1,5 hp (vecka 17 – vecka 20, 2020)

Utbildningen startar 2 september 2019 och beräknas vara klar i slutet av maj 2020.

OBS!!! Sista anmälningsdatum är den 1 augusti 2019.

Utbildningsstart 2 september
Distanskurs


 

Mässa

Ingen aktuell för tillfället