Artrosskolor i Värmland

Uppgifter om var artrosskolor finns hittar du på 1177, välj landsting/region och sök på artrosskola.

Mycket information finns på Bättre omhändertagande av patienter med artros
 (BOA)s hemsida.

Träningsprogram Onda höfter           Exercise program Painful hips

Träningsprogram knän

Träningsdagbok och instruktioner

Vårdprogram för personer med artros i höft och/eller knä finns framtaget för Värmland.

En vårdrutin för artrosskolor finns också.