Kvinnors hälsa

Nätverk för fysioterapeuter i Värmland som arbetar med kvinnors hälsa

Personer i nätverket träffas 2-3 gånger om året. Syftet med nätverket är att gemensamt bidra med, och dela med sig av, kompetens inom område. Övriga syften är att sammanställa patientinformation och arbeta med vårdprogram.