Informationsblad fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är första behandlingsval vid många sjukdomar. Hälso- och sjukvården ska stödja medborgarna i att vara fysiskt aktiva och minska stillasittandet.

Fysioterapeuter är specialister på fysisk aktivitet och anpassad träning. Många fysioterapeuter i Värmland, tillhörande olika organisationer, har arbetat fram informationsblad gällande fysisk aktivitet vid de stora folksjukdomarna, se  högerspalten.