Vuxenhabilitering

Här hittar du som vårdgivare information om vem som kan få ta del av insatser och hur man söker stöd för vuxna med vissa funktionsnedsättningar.

När klienten har fått kontakt med oss erbjuder vi stöd utifrån klientens egna behov och de bedömningar vuxenhabiliteringen eller andra vårdgivare gjort. En gemensam habiliteringsplan görs där mål och planerade insatser framgår. Det långsiktiga målet är att klienten ska leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

 

Mer information om vilka insatser som erbjuds finns under fliken, våra insatser, i vänstermenyn.

Patienter hänvisas till 1177.se för egen vårdbegäran.

Behöver din klient kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen? Hänvisa till denna webbsida på 1177.se.

Här hittar du övergångsprocessen från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxenhabiliteringen.

Struktur för samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen och Karlstads kommun.

Överenskommelse gällande intyg mellan Värmlands kommuner och habiliteringen, Region Värmland.

Lämna dina synpunkter

Här kan du som vårdgivare lämna synpunkter till vuxenhabiliteringen, såväl positivt som negativt. Alla synpunkter är värdefulla. Klicka här för att lämna dina synpunkter.