Kurser, auskultation och anmälan

Här hittar du olika utbildningar som vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland erbjuder.

Uppdragsutbildningar

Vuxenhabiliteringen erbjuder olika utbildningsinsatser som vänder sig framför allt till personal som i sitt dagliga arbete arbetar med människor med olika funktionsnedsättningar. Vuxenhabiliteringens kurser vänder sig även till chefer, arbetsledare och sjuksköterskor.

De funktionsnedsättningar som vi har god kunskap om är utvecklingsstörning, olika autismspektrumtillstånd, förvärvade hjärnskador och rörelsehinder.

Föreläsarna är personal på vuxenhabiliteringen som till vardags arbetar med habiliterande insatser. En strävan är att använda olika professioner och gärna två föreläsare vid varje utbildningstillfälle. Detta ur ett pedagogiskt syfte men också för att såväl bredda som fördjupa fortbildningen. Aktuella professioner är arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, sjukgymnast och psykolog. Vuxenhabiliteringen erbjuder också handledning till personalgrupper.

När det gäller tiden så erbjuder vi hel- eller halvdagar till en fast kostnad. Vi planerar och genomför fortbildningen i samråd så att innehållet anpassas till de önskemål och behov som finns. Utbildningarna förläggs i första hand på vuxenhabiliteringen, Drottninggatan 27 i Karlstad.

Läs mer om våra utbildningsområden i Kurskatalogen.

Auskultation

Utbyt erfarenhet och utveckla din kompetens inom området funktionshinder. Ta chansen att auskultera hos en kollega på vuxenhabiliteringen. Läs mer om auskultation.