Vårdbegäran

Du som vårdgivare kan skriva en vårdbegäran till vuxenhabiliteringen för att klienten ska få kontakt med oss. Klienten måste själv vilja ha vår hjälp och godkänna vårdbegäran, även om någon annan gör ansökan.

Cosmic

Vårdgivare med tillgång till Cosmic skickar sin vårdbegäran elektroniskt.

Vårdbegäransblankett

Gäller vårdgivare som ej har Cosmic. Vårdbegäran blankett och Vårdbegäran blankett lathund som visar hur blanketten vårdbegäran till vuxenhabiliteringen ska fyllas i på bästa sätt för att effektivisera remissförfarandet. Underlag för diagnos måste bifogas.