Vårdprogram och rapporter

Här hittar du vårdprogram, habiliteringsprogram och rapporter från projekt som vuxenhabiliteringen varit med och utformat för våra målgrupper. Programmen kan vara både nationellt giltiga eller gälla lokalt för Värmland.

Habiliteringsprogram

Ryggmärgsbråck (MMC)

Nationellt habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck (MMC)

Utvecklingsstörning

Handledning för primärvården