Vem får stöd

Vuxenhabiliteringen har särskild kunskap om vuxna med vissa funktionsnedsättningar. De personer som kan vända sig till oss för stöd ska vara utredda och fått diagnos. Diagnosunderlag måste medfölja vid remiss till vuxenhabiliteringen.

Dessa funktionsnedsättningar kan erbjudas stöd:

  • Utvecklingsstörning.
  • Autismspektrumtillstånd (autism, autismliknande tillstånd, högfungerande autism, Aspergers syndrom).
  • Förvärvad hjärnskada som medfört en begåvningsmässig funktionsnedsättning.
  • Rörelsehinder förvärvat före 18 års ålder.