Hjälpmedelsservice

Regelverk

De regelverk för hjälpmedel som styr förskrivning och arbetssätt.

Sortiment

Det bassortiment som gäller för Värmland, samt information om TENS.

Kalender

I vår kalender hittar du kommande utbildningar, möten, sortimentsgrupper, med mera.

Genomgång på Teams nytt sortiment komfortrullstolar, underreden och vagnar

Hygienstol för hög brukarvikt

Nu har avtalet blivit klart för hygienstol hög brukarvikt och en sortimentsöversikt finns nu under Bassortiment - hygienhjälpmedel.

Inbjudan till digitalt frukost möte Invacare