Hjälpmedelsservice

Regelverk

De regelverk för hjälpmedel som styr förskrivning och arbetssätt.

Sortiment

Det bassortiment som gäller för Värmland, samt information om TENS.

Kalender

I vår kalender hittar du kommande utbildningar, möten, sortimentsgrupper, med mera.

Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 oktober 2020

1 oktober kommer delvis ett nytt avtal för antidecubitusmadrasser att träda i kraft.

Förskrivarutbildning kognitivt stöd nov 2020

Avtal antidecubitusmadrassen

Gällande avtal för antidecubitusmadrasser är förlängt till och med 30 september. Detta på grund av överprövning.