Madrasser avsedda för trycksårsprevention

Avtalet för antidecubitusmadrasser löper under perioden 2020-10-01 till och med 2022-09-30 med möjlighet till förlängning max 24 månader.

Avtalet omfattar produkter från relativt enkla madrasser som fungerar förebyggande till mer avancerade madrasser som verkar behandlande till och med kategori 4.

Garantitid: 2 år för produkt, tillbehör och reservdelar.

Nedan finner du översikter av det sortiment. Se även sortimentskatalogen i webSesam. 

Vid frågor, kontakta ansvarig hjälpmedelskonsulent.

Viktig information - överdrag Care of Sweden

Obsevera att vid beställning av överdrag till Care of Swedens madrasser - uppge madrassens art nr som överdraget ska passa till! Care of Swedens överdrag passar flera madrasser så därför märker de sina överdrag utifrån vilken madrass den ska användas till, därför behöver vi uppgiften från er vid beställning.

Sammanställning av vilka madrasser som ingår i de olika katergorierna

Toppmadrass fiber

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 2

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 3

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 4

Sortimentsöversikt

 

Relaterade dokument

Lathund Hälskydd/armbågsskydd/knäskydd

Produktblad Optimal 5zon BM

Produktblad CuroCell SAM PRO

Produktblad CuroCell A4 CX10

Produktblad CuroCell A4 CX15