Madrasser avsedda för trycksårsprevention

Avtalet för antidecubitusmadrasser löper under perioden 2020-10-01 till och med 2022-09-30 med möjlighet till förlängning max 24 månader.

Avtalet omfattar produkter från relativt enkla madrasser som fungerar förebyggande till mer avancerade madrasser som verkar behandlande till och med kategori 4.

Garantitid: 2 år för produkt, tillbehör och reservdelar.

Nedan finner du översikter av det sortiment som hitills kommit med på avtalet. Det kompletteras med fler madrasser så fort de blir klara. Se även sortimentskatalogen i webSesam.

 

I nuläget finns fortfarande fyra madrasser kvar från gamla avtalet. De avtalen är i nuläget förlängda till och med 20-11-30. Gäller följande madrasser:

Invacare

DaCapo Comfort Plus från Invacare (Basmadrass)

Care of Sweden

Optimal 5zon

CuroCell 3 (med hälavlastning)

CuroCell 4 Pro från Care of Sweden

 

Toppmadrass fiber

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 2

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 3

Sortimentsöversikt

Madrasser till och med sårkategori 4

Sortimentsöversikt

 

 

Relaterade dokument

 Lathund Hälskydd/armbågsskydd/knäskydd