Träningshjälpmedel

Avtalet för träningshjälpmedel löper under perioden 20180301 till och med 20200229 med möjlighet till förlängning i max 24 månader.

Garantitiden är 2 år för huvudhjälpmedel och 1 år för tillbehör och reservdelar.

Tränings- och ergometercyklar

Sortimentsöversikt

Ståstöd med ståskal

Sortimentsöversikt

Ståstöd utan ståskal, brukarens val

Sortimentsöversikt

Tippbrädor

Sortimentsöversikt     

 

Artiklar som inte har sesamnummer läggs upp på begäran.

Sängcykel Lilltrampa är inte upphandlad men finns med i sortimentskatalogen i webbbSesam, art nr 12163.