Träningshjälpmedel

Avtalet för träningshjälpmedel löper under perioden 20180301 till och med 20200229 med möjlighet till förlängning i max 24 månader.

Garantitiden är 2 år för huvudhjälpmedel och 1 år för tillbehör och reservdelar.

Tränings- och ergometercyklar

Sortimentsöversikt

Ståstöd med ståskal

Sortimentsöversikt

Ståstöd utan ståskal, brukarens val

Sortimentsöversikt

Tippbrädor

Sortimentsöversikt     

 

Artiklar som inte har sesamnummer läggs upp på begäran.