Drivaggregat för manuella rullstolar

Avtalet för drivaggregat löper under perioden 2018-12-01 tom 2020-11-30 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Val av produkt styrs av brukarens behov. Om flera produkter uppfyller brukarens behov väljs den produkt med lägst pris.

Garantitid:
3 år för drivaggregat och laddare

1 år för tillbehör, reservdelar och batterier.

 

Brukarstyrda drivaggregat

Sortimentsöversikt

 

Brukarstyrda påhängsaggregat med styre

Sortimentsöversikt

 

Vårdarstyrda påskjutsaggregat

Sortimentsöversikt

                                                                 

 

 För information och vägledning kontakta hjälpmedelskonsulent Åsa Lundmark 010-8317147.