Portabla ramper

Avtalet för Portabla ramper löper under perioden 2020-11-01 till och med 2022-10-31 med möjlighet till förlängning max 24 månader.

Upphandlingen innehåller 11 objekt med en vinnare var för objekt 1 - 10. I objekt 11 , portabla ramper med hel åkyta, antogs båda anbuden från Kvistberga och Guldmann.

Garantitid: 2 år.

Kontakta Hjälpmedelsservice om artikelnummer saknas. Se även sortimentskatalogen i webSesam.

 OBS! Alla portabla ramper beställs i styck!

Portabla ramper för manuella rullstolar

Sortimentsöversikt

Portabla ramper för eldrivna rullstolar

Sortimentsöversikt

Portabla ramper med hel åkyta

Sortimentsöversikt

Tröskelramper

Sortimentsöversikt