Sängar, sängryggstöd och uppresningsstöd

Avtalsperioden gäller 2018-06-01 till och med 2020-05-31 med möjlighet till förlängning i max 24 månader.

Hemsjukvårdssängar:
ScanBed 755 och Etude Plus. Lagerförda sängar har Line-grind. Båda sängmodellerna är dock upphandlade med båda typer av grindar. Barnsäng Nordbed Kid finns också med på avtalet.

Garantitid:
5 år för sängar inkl. elektriska komponenter, 2 år för handkontroller, 2 år för sängryggstöd,
2 år för uppresningsstöd samt 1 år för tillbehör och reservdelar.

Sänggrindar
Förtydligande om vilka grindar som ska beställas till säng SB755 då det finns äldre och
nyare modeller ute i verksamheterna:

Sängar 755 inköpta före 2013-04-01:

  • kan ersättas med två-delad grind Britt III, art nr 16656
  • Det går också bra att byta ut till tredelad grind Line, art nr 34042 men då måste
    gavel Susanne, art nr 34187 även bytas

 Sängar inköpta efter 2013-04-01:

  • kan endast ersättas med tre-delad grind Line, art nr 34042 enligt den sängstandard som kom 2013-04-01 och som finns nedan.

 

Sortimentsöversikt

Sängstandard