Arbetsstolar och ståstödsstolar

Avtalet för arbets- och ståstödsstolar löper under perioden 2017-06-01 till och med 2019-05-31 med möjlighet till förlängning 24 månader.

Garantitid: 2 år för samtliga delar.

Nedan finner du översikter av arbetsstolssortimentet

Se även sortimentskatalog i webSesam. Saknas någon artikel i katalogen, kontakta hjälpmedelskonsulent.