Kognitionshjälpmedel

Avtal för kognitiva hjälpmedel gällande 20171001 till och med 20210930. Upphandlingen är gjord tillsammans med hjälpmedelscentraler i 7-klövern (mellansvenska regionen).

För upphandlingen av kognitiva hjälpmedel är avtalet skrivet med flera leverantörer per upphandlat objekt. De produkter som klarade skall-kraven i kravspecifikationen blev antagna. Motiveringen till att använda denna fördelningsnyckel i upphandlingen är att den individuella utprovningen är av sådan vikt inom denna grupp. Avrop sker enligt:

Steg 1 enligt fördelningsnyckeln brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning och identiferar den eller de produkter som uppfyller brukarens behov och önskemål.

Steg 2 om mer än en produkt uppfyller brukarens behov väljs den produkt som är medicintekniskt klassad enligt Medicintekniska produktdirektivet 93/42/EEG.

Steg 3 om mer än en produkt uppfyller ovanstående steg välj den produkt som har lägst pris.

 I regionens hyrsystem för kognitiva hjälpmedel kommer i första hand utgångna modeller levereras.

Nedan finner du översikter av kognitionssortimentet.

Se även Sortimentskatalog i webSesam. Saknas någon artikel i katalogen kontakta hjälpmedelskonsulent.

 

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Sortimentsöversikt

 

Ur och klockor

Sortimentsöversikt

 

Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara

Sortimentsöversikt

 

Almanackor, kalendrar och planeringssystem exkl avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara

Sortimentsöversikt

 

Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare.

Sortimentsöversikt

 

Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Sortimentsöversikt