Kommunikation och omgivningskontroll

Avtalet för Kommunikationshjälpmedel löper under perioden 2018-10-01 tom 2020-09-30 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. I nedan bassortimentsöversikt finns även produkter presenterat som inte ingår i avtal men som är förskrivningsbara.

Rösthjälpmedel (ex. röstgenerator, röstförstärkare)

Bassortimentsöversikt

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation (både enklare samtalsapparater och mer avancerade samtalsappareter, såsom ögonstyrda datorer)

Bassortimentsöversikt

Inmatningsenheter till datorer (ex. tangentbord, fristående ögonstyrningar, joysticks)

Bassortimentsöversikt

Hjälpmedel för att handha, manövrera och eller kontrollera föremål (ex. omkopplare, manöverkontakter)

Bassortimentsöversikt

Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd (för styrning av ex. TV, lampor, mobiltelefon)

Bassortimentsöversikt

Hjälpmedel som ersätter arm och handfunktion och/eller fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner (stativ till samtalshjälpmedel, laserpeklampa)

Bassortimentsöversikt