12.1 Hjälpmedel i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Det innebär bland annat att arbetsmarknaden skall utformas så att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet.

Försäkringskassan

Anställda, egna företagare, fria yrkesutövare och arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel. För att söka fram information vad som gäller för arbetshjäpmedel gå till hemsidan och använd sökfunktionen "fråga Hanna" och skriv arbetshjälpmedel i sökfältet.

Arbetsförmedlingen

De som har funktionsnedsättning och börjar en ny anställning kan få bidrag till arbetshjälpmedel från arbetsförmedlingen i ett år.