12.2 Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av personer med funktionsnedsättningar som behöver anpassning av sin bostad för att den ska fungera ändamålsenligt.

Kontakta handläggare i hemkommunen för mer information.