2.2 Nätverket för hjälpmedelsfrågor

Syfte

Att arbeta för samsyn kring hjälpmedelsförsörjning i Värmland genom att samla personer, från olika vårdgivare, med kunskap, kompetens och erfarenhet inom hjälpmedelsområdet.
Att följa hjälpmedelsutvecklingen.

Mål

Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet i Värmland arbetar utifrån Hjälpmedelsnämndens synsätt och viljeinriktning och att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.
Att säkerställa att hjälpmedelsverksamhet arbetar utifrån gällande policy, styrdokument och riktlinjer.
Att säkerställa att samverkan sker mellan olika verksamheter i vårdkedjan.

Arbetsuppgifter för Nätverket

Hantera uppdrag från Hjälpmedelsnämnden
Förbereda och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika produktgrupper
Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet
Erfarenhetsutbyte, frågeställningar och information inom hjälpmedelsområdet
Hantera hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.

Deltagare i nätverket

Deltagarna representerar hjälpmedelverksamheterna i Region Värmland och kommunerna i Värmland.
Varje kommun representeras av en deltagare, med undantag av Karlstad som har 2 deltagare.
Regionen representeras av deltagare från Hjälpmedelsservice (vuxen och barn), habiliteringen samt slutenvårdens rehabiliteringsverksamhet.
Andra personer kan adjungeras vid behov.

Representanter i nätverket ska:

  • Ha ett formellt uppdrag från sin verksamhet.
  • Ha övergripande kunskap inom hjälpmedelsområdet.
  • Vara väl förberedd inför möten och ha tagit del av erforderlig information.
  • Anmäla ärenden, återföra synpunkter, frågeställningar och beslut mellan nätverket och den verksamhet man representerar.
  • Aktivt delta i diskussioner.
  • Ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.

Allmänt

Ordförande för mötena utses inom nätverket. Nuvarande ordförande är Ulla Kjellemar Filipstads kommun.
Ordförande för nätverket sammanställer och skickar ut ärendelista minst en vecka innan möte.
Minnesanteckningar skrivs enligt turlista. Ordförande justerar de förda minnesanteckningarna och skickar ut till berörda.