7.2 Försäkringar

Med tanke på det ansvar som brukaren har som låntagare av hjälpmedel rekommenderas brukaren att kontakta sitt försäkringsbolag för att kartlägga att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel eller för att teckna särskild försäkring.

Det är särskilt angeläget att brukaren ser över sitt försäkringsskydd då eldrivna rullstolar och stöldbegärliga hjälpmedel är aktuella att förskrivas. Hjälpmedel är ur försäkringssynpunkt lös egendom som brukaren innehar för privat bruk.

För att täcka eventuella skador som brukaren själv har orsakat krävs en allrisk-/drulleförsäkring.

Rutiner vid förstörda, borttappade eller stulna hjälpmedel

Brukare ska anmäla skada på hjälpmedel till utlånande hjälpmedelsenhet och i förekommande fall till försäkringsbolag. Detta gäller även då skada sker vid brand och åsknedslag. Stöld/inbrott anmäls även till polisen.

Brukaren kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering eller försumlighet.

Hjälpmedel som skadas vid transport med allmänna kommunikationsmedel

Brukaren gör skadeanmälan till transportbolaget för hjälpmedel som skadats vid transport t.ex. vid flygresa. Transportskada ersätts inte av landstinget/kommunen.