9.1 Sortimentsgruppsarbete och upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur all offentlig upphandling ska gå till. Alla inköp oavsett värde, är någon form av upphandling.

Region Värmland är upphandlande enhet för Hjälpmedelnämnden i Värmland.

I upphandlingsarbetet inom hjälpmedelsområdet sker ofta samverkan med 7 hjälpmedelscentraler inom mellansvenska sjukvårdsregionen (7-klövern).

Hjälpmedelsservice ska samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna i hjälpmedelsnämnden. Sortimentsurval ska ske på ett sådant sätt att berörda parter har inflytande.
Detta sker genom sortimentsgrupper inom olika produktområden.

  • Manuella rullstolar
  • Sängar, lyftar och överflyttning
  • Gånghjälpmedel
  • Hem och hygien
  • Antidecubitus madrasser
  • Eldrivna rullstolar
  • Kognitiva hjälpmedel

I dessa sortimentsgrupper är brukare, förskrivare, hjälpmedelstekniker och personal från Hjälpmedelsservice representerade. Sortimentsgruppsarbetet finns beskrivet i särskilt dokument.