Avtal antidecubitusmadrassen

Gällande avtal för antidecubitusmadrasser är förlängt till och med 30 september. Detta på grund av överprövning.