Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 oktober 2020

1 oktober kommer delvis ett nytt avtal för antidecubitusmadrasser att träda i kraft.

Avtalet för antidecubitusmadrasser är, som vi tidigare informerat om försenat, det skulle ha trätt i kraft den 1 september 2020 men på grund av överprövning så blev avtalsstarten framskjuten.

Nu kan vi meddela att det är klart med avtal för två madrasseroch det avtalet kommer att gälla från och med 1 oktober 2020. Avser följande madrasser:

  • CuroCell SAM PRO, som ersätter tidigare madrass CuroCell SAM
  • CuroCell A4 CX10, som ersätter tidigare madrasser CuroCell 3 CX13 (med och utan hälavlastning)

Ytterligare avtal är på gång att träda i kraft och information om dessa läggs ut så fort det blir klart.

Ändring av bassortiment för madrasser kommer att påbörjas men det kan ta ett tag innan sidan blir komplett.

 

Obs! Då vi fortfarande har madrasser kvar på lager så kommer dessa att levereras ut i första hand.

 

Ta gärna kontakt med Hjälpmedelsservice vid frågor angående madrasser.